GÖĞÜS CERRAHİSİNİN UYGULAMA ALANLARI:

 •  Akciğer, plevra (akciğer zarı), trakea ve bronş (solunum yolları), mediyasten (orta hat yapıları timus, lenf bezleri vs), diyafragma ve göğüs duvarı tümörlerinin videotorakoskopik (kapalı yöntemle) ya da açık yöntemlerle tedavisi
 • Akciğer, plevra (akciğer zarı), trakea ve bronş (solunum yoları), mediasten (orta hat yapıları timus, lenf bezleri vs) iltihabi hastalıkları ve komplikasyonları

 • Akciğer ve mediastenin kistik hastalıkları (kist hidatid, bronkojenik kisti, perikard kisti vs) tedavisi

 • Effüzyon ya da hidrotoraks (akciğerde, akciğer zarları arasında sıvı ve kan toplanması) tanı ve tedavisi

 • Özofagus (yemek borusu) selim ve malign (kötü huylu) tümör, iltihabi hast, kist, divertikül (kese) vs) hastalıkları tanı ve tedavisi

 • Akciğer, trakea ve bronş (solunum yolları), özofagus, mediasten, göğüs duvarı travmaları tedavisi

 • Diyafragma (solunum kası) selim, malign (kötü huylu) hastalıkları, elevasyonu (kısmi ve kalıcı felçleri), fıtıkları (doğuştan ve edinsel (sonradan olan)) tedavisi

 • Servikal,mediyastinal ve aksiller lenf bezi hastalıkları (iltahabi ve tümör metastazları (yayılımı)

 • Amfizem, bül, bleb (akciğerde diffuz ve lokal hava toplanmasına neden olan hast.) tedavisi

 • Tüberkülozun akciğerde oluşturduğu komplikasyonlar (tbc pakiplörit (zar kalınlaşması), tbc ampiyem (iltahabi apseli akc. hast.), destroyed lung (haraplanmış akciğer) vs tedavisi

 • Torasik çıkış anomalileri (ekstra servikal kaburga, bağ doku yada çevre yapıların basısı ile kola giden damar ve sinirlerin sıkışması) tedavisi

 • Torasik sempatik hastalıklar (hiperhidrozis (aşırı terleme)) tek port videotorakoskopik tedavisi

 • Göğüs duvarı deformiteleri (pectus excavatum (kunduracı göğsü), pectus carinatum (güvercin göğsü))

 • Akciğer kongenital (doğuştan) hastalıkları (Lober amfizem, sekestrasyon vs)

 

GÖĞÜS CERRAHİSİNİN ÇOCUK VE ERİŞKİNDE YAPTIĞI OPERASYONLAR:

 

 • Akciğer ve plevra maligniteleri cerrahisi (lobektomi, pnömonektomi, sleeve rezeksiyonlar,dekortikasyon vs) (kapalı(VATS)yada açık yöntemle)

 • Trakea ve bronş maligniteleri cerrahisi (trakea rezeksiyon ve anastomozu, sleeve rezeksiyonlar) (kapalı (VATS) yada açık yöntemle)

 • Göğüs duvarı primer ve sekonder, kateter uygulamaları ve parenteral destek yöntemleri

 • Göğüs fizyoterapisi maligniteleri cerrahisi ve rekonstrüksiyonu

 • Mediasten tümörleri ve kistleri cerrahisi (Timoma, teratoma, nörojenik tümörler, bronkojenik kistler vs tanı ve tedavisi (mediastinoskopi, mediastinotomi, kapalı (VATS) ya da açık yöntemle)

 • Özofagus tümörleri cerrahisi ve rekontruksiyonu ( özofagus tümörleri akalazya, sliding herni,) (özofagoskopi,kapalı(VATS) ya da açık yöntemle)

 • Perikardın rezeksiyon, rekonstrüksiyon ve drenajı

 • Diyafragmanın (solunum kası) rezeksiyon, rekonstrüksiyon ve tamiri

 • Amfizem, bül, blep ve komplikasyonlarının (pnömotoraks) cerrahisi (volume reduction operasyonları, kapalı (VATS) ya da açık büllektomi)

 • Servikal, mediastinal ve aksiller lenf nodlarından biopsi alımı (eksizyonel biyopsi,mediastinoskopi ve mediastinotomi)

 • Torasik sempatik sinirlere yönelik operasyonlar (Kapalı (VATS) ya da açık sempatektomi)

 • Torasik çıkış sendromu tedavisiGöğüs duvarı deformiteleri operasyonları (Pectus carinatum. Pectus excavatum vs)

 • Akciğer,plevra,trakea ve bronş travmaları cerrahisi ve müdahaleleri (tüp torakostomi, bronkoskopi (FOB ya da Rijid), rezeksiyon ve anastomozlar)

 

TORAKS CERRAHI BU OPERASYONLARI YAPMAK İÇİN GEREK GELENEKSEL AÇIK CERRAHİ METODLARINI, GEREKSE MODERN TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ UYGULAR :

 

 • Mediastinoskopi ve mediastinotomi

 • Fiberoptik ya da rijid bronkoskopi,özofagoskopi)

 • VATS (kapalı kamera yöntemiyle) operasyonları

 • Plevra biyopsileriTrakea ve ana bronş stent uygulamaları

 • Respiratör kullanımı, kateter uygulamaları ve parenteral destek yöntemleri

 • Göğüs fizyoterapisi